Pouť na Vranov se opět vydařila
Dne 17.10. uspořádala krajská organizace MKD Vysočina již tradiční pouť na Vranov u Brna. Letos nám počasí nepřálo tolik jako loni, nicméně sníh, kterého jsme se původně obávali, za Osovou Bitýškou definitivně skončil. Z vlaku jsme vystoupili v České a dál jsme pokračovali pěšky. Po cestě jsme mohli obdivovat nádhernou podzimní krajinu. Na Vranov jsme dorazili po desáté hodině. Nutno podotknout, že opravy tohoto významného poutního místa úspěšně pokračují. Kostel byl v době naší návštěvy výjimečně prázdný. Pomodlili jsme se Růženec za mládež. Poté jsme si prohlédli vranovské jesličky. Jedná se o výstavní betlém s mechanismem, který pohybuje postavičkami a přitom přehrává koledy. Následně jsme opustili poutní místo a vydali se na nedaleký Babí lom, přes který se tradičně vracíme. Za zmínku stojí zejména návštěva místní rozhledny. Po této túře jsme byli řádně unaveni. Přístřeší a odpočinek nám poskytl hostinec v blízkých Lelekovicích, kde jsme poobědvali. Kolem půl čtvrté jsme se odebrali na zastávku v České, odkud jsme posléze vyjeli směrem na Vysočinu.
   Akce opět proběhla ve výborné atmosféře. O její vzrůstající oblibě svědčí i fakt, že se jí účastnilo o 25% více lidí než loni. Již nyní se těšíme na další pouť.

Petr Kubík, místopředseda MKD Vysočina