Lídři mladých lidovců v Paříži: Zlepšete možnost studia v zahraničí!
Předsedové všech organizací Mladé evropské lidové strany (YEPP) se sešli v Paříži ve dnech 8-11. dubna.  Mladá evropská lidová strana (YEPP)sdružuje ve svých řadách přes 50 mládežnických organizací křesťanskodemokratických a středopravicových stran z celé Evropy , které mají více jak 1,5 milionu členů. Mladé křesťanské demokraty z ČR zde reprezentoval předseda Petr Jurčík spolu s místopředsedou Janem Málkem.

 Více jak stovka účastníků diskutovala v prostorách francouzského parlamentu, kde se setkání konalo, současné problémy, které hýbou Evropskou unií. Tématem setkání byly nové výzvy v oblasti vedení politických kampaní, které přináší internet a především fenomén sociálních sítí. Dále se konference zabývala vývojem v budování Unie středomoří, francouzské snahy o bližší spolupráci středomořských států. Vyjádřila znepokojení nad Íránským jaderným programem a zdůraznila význam privilegovaného partnerství v přístupových jednáních s Tureckem.

 V závěrečné deklaraci vyzvali předsedové křesťanskodemokratických mládežnických organizací  evropské politiky aby se zasadili o podporu možností  vysokoškolského studia v zahraničí, jež v posledních letech upadá. Tato situace se projevuje negativně i v ČR, kde meziročně poklesl objem prostředků, které Ministerstvo školství vkládá do programu Erasmus/LPP a tudíž má letos mnohem méně českých studentů šanci strávit část studia v zahraničí.

Jednání YEPPu bylo ve své půli přerušeno zprávou o tragickém úmrtí polského prezidenta při leteckém neštěstí ve Smolensku. Polská delegace se proto omluvila z jednání a  narychlo odcestovala domů.Shromáždění pak na závěr svého jednání jednomyslně přijalo kondolenci, ve které vyjádřilo upřímnou soustrast celému Polsku.