Pouť na Vranov měla výbornou atmosféru
Dne 9.10. uspořádala krajská organizace MKD Vysočina již tradiční pouť na Vranov u Brna. Letos nám počasí přálo jako nikdy před tím. Z vlaku jsme vystoupili v České a dál jsme pokračovali pěšky. Po cestě jsme mohli obdivovat nádhernou podzimní krajinu. Na Vranov jsme dorazili po jedenácté hodině. Kostel době naší návštěvy nebyl prázdný, dokonce tam byla pro jiné poutníky sloužena v 11:45 Mše sv. Poté jsme si prohlédli vranovské jesličky. Jedná se o výstavní betlém s mechanismem, který pohybuje postavičkami a přitom přehrává koledy. Po následné svačině jsme opustili poutní místo a vydali se na nedaleký Babí lom, přes který se tradičně vracíme. Díky výbornému počasí byly úzké skalní cestičky takřka ucpány dětskými výpravami, které postupovaly velice pomalu, takže jsme se museli obrnit trpělivostí. Po túře jsme byli řádně unaveni. Přístřeší a odpočinek nám jako obvykle poskytl hostinec v blízkých Lelekovicích, kde jsme povečeřeli. Před čtvrtou jsme se odebrali na zastávku v České, odkud jsme posléze vyjeli směrem na Vysočinu.
Akce opět proběhla ve výborné atmosféře. O její vzrůstající oblibě svědčí i fakt, že se jí účastnilo o 80% více lidí než loni. Již nyní se těšíme na další pouť.

Petr Kubík, místopředseda MKD Vysočina