Mladí křesťanští demokraté v Želivi: Zdravé mezilidské vztahy jako řešení krize
 Na čtyři desítky mladých křesťanských demokratů (MKD) se zúčastnily 5. - 6. listopadu Ideové konference pořádané pod záštitou nadace Konrad – Adenauer – Stiftung v Želivě. Dvoudenní konference odstartovala besedou s místopředsedou KDU – ČSL Pavlem Svobodou a bývalým velvyslancem ve Vatikánu Pavlem Jajtnerem. Následující živá debata protáhla téma Evropská unie z pohledu křesťanských demokratů téměř o hodinu.
 V odpoledním bloku konference čekal účastníky akce další neméně zajímavý trojlístek hostů. Se svým příspěvkem o přirozeném zákoně a společném dobru vystoupil P. Romuald Štěpán Rob. Otevřel otázky rozpoznání dobra a zla a životní cíle člověka z pohledu etiky.
Na něho volně navázal P. Marek Orko Vácha, jenž přiblížil některá bioetická témata v politice a s nimi spojené problémy. Zejména pak popsal současnou společenskou situaci jako dobu, kdy se každý z nás zaštituje přemírou práv, ale odmítá převzít zodpovědnost za své konání.
Jako poslední z trojice zavítal do prostor kláštera předseda KDU – ČSL Pavel Bělobrádek. Jeho skutečně ohnivý proslov na závěr vystoupení rozpoutal velmi poutavou diskusi. Opřel se zejména do morálního úpadku nastavení uvažování v České republice v posledních letech a srovnal ho s křesťanským přístupem generací předchozích. „Některé věci zůstávají neměnné a to jsou hodnoty. To co se mění je přístup k nim a jejich konkrétní realizace pro život.“  
Přednášející se mimo jiné zamysleli nad problémem současné krize a téměř shodně reagovali slovy, že v žádném případě nejde o krizi hospodářskou, nýbrž o krizi mravních hodnot celé společnosti.
Posledním sobotním přenášejícím byl Ing. Jiří Šenkýř, který přiblížil politiku z pohledu sociálního učení katolické církve. Podtrhl evropské hodnoty jako je subsidiarita či solidarita. V neposlední řadě pak nastínil své názory a možná východiska ze současné nezaměstnanosti v Evropě.
Náplní nedělního dopoledne byla schválení závěrů Ideové konference a zároveň připomenutí si cílů, ke kterým chtějí MKD nadále směřovat. Mladí demokraté zdůrazňují zejména lidskou důstojnost a jedinečnost. Apelují na udržování zdravých mezilidských vztahů a rodiny jako nepostradatelného základu celé společnosti. Je pro ně důležité zachování aktivních demokratických principů vyrůstajících na křesťanských a morálních hodnotách, které jako jediné mohou najít konečné řešení krize.  
 „Doufám, že Ideová konference bude posilou křesťanské demokracii v České republice, protože nikdy není na škodu uvědomit si, kdo jsme a kam směřujeme“, zhodnotil akci místopředseda MKD Jan Málek. „Snažili jsme se hledat účinnou odpověď na cestu ze současné krize a každý z hostů nám nabídl svůj originální pohled na ni.“

Veronika Skřivanová