V Přibyslavi se besedovalo o Afghánistánu
Aktuální téma české přítomnosti v Afghánistánu otevřeli v pátek 9. prosince Mladí křesťanští demokraté (MKD) v Přibyslavi. V podvečer se v prostorách radnice se konala beseda s Mgr. Matyášem Zrnem, bývalým vedoucím týmu českých civilních expertů v Provinčním rekonstrukčním týmu v afghánské provincii Lógar. Zajímavá akce podpořená Nadací Hannse Seidela přilákala bezmála tři desítky posluchačů.

Přednášející nejprve stručně nastínil historické mezníky, které významně ovlivnily dějiny islámského státu. Dále se věnoval práci Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT), který v zemi působí od roku 2008. PRT se v první řadě soustředí na omezení negramotnosti a podporu zdravotnictví, snížení chudoby a zvýšení bezpečnosti.

Mimo to Zrno popsal konkrétní denní činnosti PRT. Pohovořil například o tom, co se děje při raketových útocích na základnu a o dalších nebezpečích, která na vojáky v cizině čekají. Neopomenul také zmínit problémy vyplývající ze soužití dvou zcela odlišných kulturně a nábožensky zaměřených skupin.

Díky promítaným fotografiím mohl být nastíněn život v chudých afghánských podmínkách. To, jak vypadají města, vesnice a krajina a jakým způsobem lidé bydlí. Předmětem zájmu návštěvníků besedy se stalo hlavně školství a úroveň vzdělávání. „I když je většina Afgánců negramotných, v něčem bychom se od nich mohli učit. A to je respekt k učitelům,“ poznamenal Zrno.

Že beseda skutečně zaujala, dokazovalo i množství otázek posluchačů na přednášejícího. „Myslím si, že pan Matyáš Zrno nám dal nahlédnout do problematiky Afghánistánu z více úhlů. Za nejpřínosnější pak považuji jeho osobní zážitky a zkušenosti. Například jednání s místními, kooperaci s vojáky, nebo pohled na geopolitickou a ekonomickou situaci země,“ shrnul nadšeně besedu místopředseda MKD Vysočina Miloslav Michal.

Veronika Skřivanová
Místopředsedkyně MKD Vysočina