Školení v Roztokách u Prahy
   Ve dnech 6.-7. 11. proběhlo v Roztokách u Prahy setkání členů MKD s představiteli Konrad Adenauer Stiftung. V pátek k nám promluvil Dr. Hubert Gehring, ředitel zastoupení Konrad Adenauer-Stiftung v Praze. Dr. Gehring mluvil otevřeně o spolupráci MKD a KASu. Poté hovořil Dr. Andreas Gruber, funkcionář Jungeunion v Bavorsku, který nám přiblížil práci JU, akce, které pořádají apod. Dozvěděli jsme se například, že jen v Bavorsku má JU kolem 30000 členů. Andreas vyjádřil nyšlenku, že politika pro mladé lidi by měla být jiná (třeba i drzejší) než politika pro lidi starší. Politika by měla být propojená se společenskými akcemi, kde o sobě mládežnická politicky zaměřená organizace může dát vědět. Je třeba zaměřit se na problémy mladé generace, jako je např. rychlý internet, vzdělání či vyžití ve volné čase. Dále je vhodné uchopit témata vlastní danému regionu. S tím vším je spojena intenzivní komunikace s médii podle zásady čiň dobře a mluv o tom. Večer jsme zakončili příjemně v místní restauraci.
   Druhý den jsme započali tím, že každý kraj prezentoval své aktivity. Všichni diváci si udělali obrázek o činnosti MKD. Poté hovořil Dipl. rer. pol. Tomislav Delinić, projektový manažer KASu. Mluvil v podobném duchu jako předešlý den Dr. Gehring. Následně promluvila Bára Procházková, redaktorka týdeníku Respekt. Tématem její přednášky byla komunikace s médii. Vysvětlila nám, jak má vypadat článek, který chceme poslat do novin k otištění. Také jsme si sami zkusili takový článek napsat, Bára nám potom objasnila, kde jsme udělali chyby. Poslední přednášku měl Branislav Rajčáni, místopředseda Kresťanskodemokratické mládeže Slovenska. Hovořil zejména o akcích, které KDMS pořádá. Poté, kolem druhé hodiny odpoledne, jsme se naobědvali a po definitivním zakončení odjeli domů. Setkání považuji za zajímavé, rozšířilo nám obzory a měli jsme příležitost setkat se s přáteli z MKD i s novými lidmi.


Petr Kubík, místopředseda MKD Vysočina