Narovnání vztahu mezi státem a církvemi: Aktuální situace
Mladí křesťanští demokraté ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung si vás dovolují pozvat na besedu s renomovaným právníkem a spoluautorem zákona o majetkovém narovnání vztahu mezi státem a církvemi JUDr. Jakubem Křížem. Beseda se koná v salónku hotelu Opat v Kutné Hoře v pátek 21.6. od 19h. Občerstvení bude zajištěno.