Krajské shromáždění MKD a akce EAD
   Ve dnech 20. a 21. 11. 2009 se zástupci MKD Vysočina setkali s politiky KDU-ČSL v Havlíčkově Brodě v hotelu Slunce. Hovořilo se zejména o kampani ve volbách do poslanecké sněmovny, které se mnoho členů MKD účastnilo v rámci žlutého týmu. V pátek se zejména diskutovalo, později se debata stala poněkud volnější. Po půlnoci se někteří odebrali spát, zatímco jiní navštívili blízkou diskotéku. Druhý den proběhla přednáška Mgr. Otto Eibla na téma kontaktní kampaně. Přednáška zahrnovala popis výhod kontakní kampaně s dobrovolníky a zkušenosti přednášejícího s jejím vedením. Po přednášce následoval oběd, brzy na to krajské shromáždění MKD Vysočina. Zde jsme probrali minulé dění v MKD, mimo jiné i nedávný celostátní sjezd v Hodoníně. Došlo i na diskusi o akcích, které se teprve chystáme uspořádat. Setkání skončilo schválením plánu akcí na následující rok. Celá akce proběhla pod záštitou Evropské akademie pro demokracii a za podpory Konrad Adenauer Stiftung.

Petr Kubík, místopředseda MKD Vysočina