*Mladí křesťanští demokraté na Vysočině nezahálí*
(článek o MKD, který vyšel v lednu 2010 ve Svatojakubském listu v Chotěboři)

Mladí křesťanští demokraté (MKD) jsou organizaci konzervativně smýšlejících mladých lidí, majících blízko ke Křesťanské a demokratické unii - Československé straně lidové. Jsou však otevření všem, kdo chtějí podobným způsobem formovat společnost a ovlivňovat veřejné dění. V podobě občanského sdružení existují od roku 1997. Mezi členy patří zejména studenti středních a vysokých škol, ale i mnoho mladých lidí nejrůznějších profesí.


Hlavním cílem je trvalá obhajoba a prosazování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém životě. MKD se proto snaží zprostředkovávat křesťansko-demokratický pohled na politiku a společnost a poskytnou možnost dále jej rozvíjet. Považují tento cíl za svůj příspěvek k uchování a rozvoji tradičních společenských a kulturních hodnot.


Těžiště jejich činnosti spočívá ve vzdělávacích akcích a aktivní účasti na politickém životě. Cílovými skupinami jsou mladí lidé a studenti, ale většina akcí je přístupna široké veřejnosti. Svým členům poskytují řadu možností pro další politické vzdělávání doma i v zahraničí pro tříbení svých názorů v diskuzi. Kromě těchto vzdělávacích aktivit zaujímají vlastní stanoviska k aktuálnímu politickému dění. Své názory se snaží prosazovat jak v občanské společnosti, tak i v politické sféře díky zastoupení v KDU-ČSL. Významnou součástí činnosti je aktivní spolupráce s partnerskými organizacemi v zemích Evropské unie. MKD je členskou organizací Mladé evropské lidové strany (YEPP), jedné z největších organizací svého druhu v Evropě, která sdružuje na padesát křesťanskodemokratických a konzervativních organizací čítajících dohromady přes milion členů.

MKD na Vysočině působí již od roku 2005 a ve svých řadách čítá bezmála pět desítek členů ze všech koutů Vysočiny. Ti od té doby stihli uspořádat pěknou řádku zajímavých akcí.

Podíváme-li se na letošní rok, tak se hned v jeho prvním měsících uskutečnila na gymnáziu v Havlíčkově Brodě přednáška známého mediálního experta Tomáše Zdechovského, jejímž tématem byl vztah medií a politiky.

V dubnu proběhla ve Žďáře nad Sázavou beseda s tehdejším předsedou legislativní rady vlády a uznávaným odborníkem na evropské právo Pavlem Svobodou, který se ve svém vystoupení zaměřil především na právě probíhající české předsednictví v Radě EU.

Červen byl ve znamení již tradičního Pouťového festivalu v Přibyslavi, který pořádají MKD pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Ing. Jana Kasala. Letos se ho zúčastnilo více jak tři sta návštěvníků. Vystoupili zde mladé a nadějné hudební skupiny z širého okolí jako například B612, T.O.R. nebo místní OHS. Vrcholem celé akce byla premiéra westernové divadelní hry Parta prima pistolníků.

Na podzim se několik desítek členů MKD naplno zapojilo do volební kampaně KDU-ČSL a v rámci „žlutých týmů“, které pro tuto příležitost vznikly, stihlo projet téměř celou Vysočinu, než byly předčasné volby zrušeny.

Na příští rok se však Mladí křesťanští demokraté chystají podpořit lidovou stranu opět jak v kampani tak i mimo ni, protože považují za nutné, aby křesťanskodemokratické hodnoty byly i nadále náležitě prosazovány na české politické scéně.


Mezi čtenáři Svatojakubského listu se jistě najde řada těch, které toto krátké představení MKD zaujalo a chtěli by se dovědět více či se stát rovnou členy. V tom případě doporučuji navštívit internetové stránky _www.mladikd.cz