MKD spolupracuje s Klubem křesťanských seniorů
Mladí křesťanští demokraté na Vysočině se dohodli s Klubem křesťanských seniorů o vzájemné spolupráci.

 Tato skutečnost se projevila hmatatelně již při výroční schůzi Klubu křesťanských seniorů, kam byli pozváni i zástupci MKD za Vysočinu Miloslav Michal a Vojtěch Šenkýř.
  Dále spolupráce proběhla prostřednictvím již dvou akcí Křesťanských seniorů, kde se promítaly fotky z cest členů Křesťanských seniorů. Na takové akci měl Vojtěch Šenkýř vsuvku o aktivitách nás mladých a hovořil o křesťanském serveru signály.   Na dalším setkání podobného charakteru zase Miloslav Michal prezentoval aktivity Vysokoškolského katolického hnutí.   Vzájemná spolupráce je jistě přínosem pro obě zúčastněné strany a jsme rádi, že ji již ze začátku můžeme naplno zrealizovat.


Bc. Miloslav Michal (KV MKD, OV KDU-ČSL)