Kdo jsme?
Právě si prohlížíte stránky krajské organizace občanského sdružení Mladí křesťanští demokraté. Jsme mládežnickou organizaci konzervativně smýšlejících mladých lidí, máme blízko ke Křesťanské a demokratické unii - Československé straně lidové. Jsme však otevření všem, kdo chtějí podobným způsobem formovat společnost a ovlivňovat veřejné dění. V podobě občanského sdružení existujeme od roku 1997. Mezi našimi členy jsou zejména studenti středních a vysokých škol, ale i mnoho mladých lidí nejrůznějších profesí.

Našim hlavním cílem je trvalá obhajoba a prosazování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém životě. Těžiště činnosti spočívá ve vzdělávacích akcích a aktivní účasti na politickém životě. V minulosti jsme uskutečnili celou řadu besed, přednášek, seminářů i odborných konferencí k nejrůznějším tématům společensko-politického dění za účasti řady politiků a odborníků. Našimi cílovými skupinami jsou mladí lidé a studenti, ale většina akcí je přístupna široké veřejnosti. Kromě těchto vzdělávacích akcí zaujímajáme vlastní stanoviska k aktuálnímu politickému dění. Své názory se snažíme prosazovat jak v občanské společnosti, tak i v politické sféře díky zastoupení v KDU-ČSL.

Spolupracujeme s celou řadou domácích i zahraničních partnerských subjektů. V České republice jsou to především pobočky zahraničních nadací Konrad-Adenauer-Stiftung a Hanns-Seidel-Stiftung a domácí instituce, jakou je Evropská akademie pro demokracii. Významnou součástí činnosti MKD je aktivní spolupráce s partnerskými organizacemi v zemích Evropské unie. MKD je členskou organizací Mladé evropské lidové strany (YEPP).
Naši lídři
Předsednictvo MKD Vysočina
Mgr. et Mgr. Jean Málek
předseda
Ludmila Kubíková, DiS.
místopředsedkyně
Mgr. Miloslav da Michal
místopředseda
Mgr. Petr Kubík
místopředseda
Napište nám!