Afghanistán studenty zajímá
Matyáš Zrno, vedoucí českého rekonstrukčního týmu v afghánském Logaru na pozvání MKD Vysočina přednášel pro studenty gymnázia v Havlíčkově Brodě.


Akce se uskutečnila za laskavé podpory Nadace Hannse Saidela ve čtvrtek 16. prosince. Zcela zaplněný atelier výtvarné výchovy naslouchal Matyášově poutavému vyprávění o realitě afghánského konfliktu . Zrno ve své prezentaci představil hlavní cíle a snahy českého rekonstrukčního týmu. Na řadě fotografií ukázal také konkrétní projekty, které český tým v Afghánistánu realizuje. Studenti poté s Matyášem zaujatě diskutovali o aspektech afghánské společnosti jako je například postavení žen či vlivu radikálního islámu na život běžných Afghánců.

Přednáška vzbudila mezi studenty velký ohlas, o čemž svědčí řada pozitivních reakcí, které můžete naleznout na www.ghb.cz

Bc. Jan Málek